Logowanie

Regulamin


1. Właścicielem portalu SuperSluby.pl, zwanego dalej Portalem, jest firma QuatroNET z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bronowickiej 90, zwana dalej Właścicielem.

2. Użytkownikiem będzie nazywana dalej osoba odwiedzająca Portal w celach informacyjnych.

3. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

4. Portal pośredniczy w wymianie informacji.

5. Treści znajdujące się na stronach Portalu chronione są prawami autorskimi i nie mogą zostać wykorzystane do celów komercyjnych.

6. Za naruszenie praw osób trzecich, poprzez umieszczenie na stronach Portalu treści chronionych prawami autorskimi, odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który te treści zamieszcza.

7. Właściciel nie odpowiada za treści umieszczone na stronach Portalu przez Użytkowników.

8. Redakcja Portalu ma prawo do weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia treści zamieszonej przez Użytkownika, jeżeli treść ta jest wulgarna, niezwiązana z tematyką strony, narusza podstawowe zasady etyki lub jest niezgodna z prawem polskim.

9. Porady oraz treści artykułów znajdujące się na stronach Portalu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek działań.

10. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na stronach Portalu wyraża zgodę na ich ew. użycie w celach marketingowych przez właściciela Portalu.

11. Redakcja Portalu ma prawo do usunięcia treści, mających charakter komercyjny, zamieszczonych na stronach Portalu bez porozumienia z ich Właścicielem.

12. Właściciel portalu SuperSluby.pl ma prawo czasowego zbanowania lub usunięcia profilu Użytkownika wraz z wszystkimi treściami publikowanymi przez tego Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia.

13. Treści reklamowe publikowane na stronach Portalu nie mają charakteru oferty handlowej w rozumieniu prawa. Właściciel nie odpowiada za treść reklam znajdujących się na stronach Portalu.

14. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Portalu obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Portalu.

15. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Copyright 2007-2023 - SuperSluby.pl